« Engasjement døgnet rundt | Main | Jakten på en gylden grandis »

September 26, 2007

Comments

Lars Erling Olsen

Kontroll og effektmåling er åpenbart utroliig viktig, og dette er dessverre noe vi har vært for dårlig til i mange år, bransjen sett under ett. Marketing i vid forstand er dyre investeringer og det er derfor også rett og rimelig at investorer etterspør skikkelig tallgrunnlag. Jeg synes ikke Penetrace som ble lansert denne uken er så veldig spennende og nytt på målesiden, men hvis verktøyet kan bidra til at man kan se ulike mål i sammenheng (les: se totalbildet), vil det være en positiv nyvinning for mange.

Jeg er enig med deg at alt for mange driver med "pitchpreik" og "alt er dødt" øvelser - begynner å bli utrolig lei enkeltes behov for stadig nytt buzz.....!

De som mener at alle gamle teorier er døde og at verden endres fordi nye virkemidler kommer til, har neppe særlig innsikt i de psykologiske teorier som de ønsker livet av. På den annen side, det finnes også de som tviholder på teorier og tankesett som forskningen gikk vekk i fra på 60/70-tallet (les; fra message learning på 50-tallet til cogntive responses i slutten av 1960-tallet, ref: f.eks Greenwald, 1968), så det kan være greit å følge med på det som skjer også.

Lars E. Olsen, Stipendiat Handelshøyskolen BI

The comments to this entry are closed.

AddThis Social Bookmark Button

SI HVA DU MENER

  • Del dine erfaringer og tanker om kommunikasjonsplanlegging.
    Målsetningen med denne bloggen er å utveksle synspunkter på 'vedtatte sannheter' det er på tide å sette spørsmålstegn ved innenfor kommunikasjons-planlegging. Dine kommentarer er velkomne.

Mer info om bloggen

Mer info om Fagkonferansen

The unofficial photos Fagkonferansen 2007

  • Mediaforum_46_resize
    What really happened. Fotograf Nils Heldal