« Det vanskelige samarbeidet | Main | Hvordan skal vi planlegge for løsninger som er uferdige inntil de blir tatt i bruk? »

April 05, 2008

Comments

Helge Tennø

Mener Amnesty Internationals SMS-løsning er et av de beste eksemplene vi har på å forstå nye kanaler og nå nye målgrupper.

Grunnen til dette er at de har forstått at vi ikke er noe mindre interessert i å engasjere oss i saker og delta, men at vi ønsker å gjøre det gjennom enklere (lavere terskel for deltagelse) og mer synkrone (raskere respons på involvering) kanaler en "medlemsavisa" og "medlemskapet".

Her har Amnesty International tenkt: hva er vår viktigste valuta?
Svar: Underskrifter..

Og så tenkt: Hvordan kan vi bruke nye muligheter for å få det meste ut av dette?
Svar: SMS (lav terskel, øyeblikkelig respons)

Veldig god innsikt og veldig smart, kanskje den smarteste løsningen i digitale kanaler som hittil er gjort av en interesseorganisasjon i Norge.

Dessverre (og det er vel dette posten peker på?) så er det noen få nordmenn som er så oppsatt på å ikke få sin egen selvsentrerte virkelighet forstyrret med den virkeligheten som mennesker utenfor Norge lever i hver dag.

Og plutselig finner de årsaker som setter slik form for smart kommunikasjon i et negativt lys.

Hvor mange er dette? Er det nok til å gjøre løsningen ineffektiv eller at den skaper mer negative merkevareverdier en positive? Jeg aner ikke men håper at Henrik her tar skikkelig feil i sin vurdering og representerer et mindretall av menneskene i målgruppen.

For min del håper jeg Amnesty fortsetter med denne løsningen selv om noen få syns det stikker litt mye når en av og til (3 ganger i måneden) får fjernet skylappene sine. Regner med at nytten er langt høyere en kostnadene ettersom Amnesty ser ut til å fortsette med den fremdeles.

- Helge

Henrik Jørgensen

Du leser meg riktig Helge at desverre så er det blitt slik (og kanskje jeg er i et mindretall, la oss håpe det :). Mitt poeng er at selv smarte kommunikasjonsløsninger må videreutvikles, og kan bli 'push'-lignede. Det er stor forskjell på å motta en sms om halshugging før vekkeklokka kontra når man sitter på T-banen på vei hjem. God innsikt som du kaller det handler også om å identifisere det øyeblikk/den arena hvor terskelen er lavest for forstyrre folks selvsentrerte virkelighet. Det aller viktigste er responsen som du peker på - jeg merker at jeg svarer sjeldnere og sjeldnere (og kanskje jeg ikke er alene om det).

The comments to this entry are closed.

AddThis Social Bookmark Button

SI HVA DU MENER

  • Del dine erfaringer og tanker om kommunikasjonsplanlegging.
    Målsetningen med denne bloggen er å utveksle synspunkter på 'vedtatte sannheter' det er på tide å sette spørsmålstegn ved innenfor kommunikasjons-planlegging. Dine kommentarer er velkomne.

Mer info om bloggen

Mer info om Fagkonferansen

The unofficial photos Fagkonferansen 2007

  • Mediaforum_46_resize
    What really happened. Fotograf Nils Heldal